Fysiotherapie Ruinerwold werkt contract vrij

Fysiotherapie Ruinerwold werkt contract vrij

Sinds 1 januari 2019 werken wij geheel contract vrij. Zorgverzekeraars krijgen steeds meer invloed, ze gaan als het ware op de stoel van de zorgverlener zitten. Ze stellen veel voorwaarden en ze vragen een overdosis aan administratief werk. We worden beperkt in onze vrijheid om invulling te geven aan onze praktijkvoering en onze behandelingen (in de tijd die we aan u besteden en de tarieven die we mogen vragen). Hier kunnen en willen wij als praktijk niet in meegaan. We zetten ons graag in om mensen van hun klachten af te helpen, zonder de onnodige belasting die de zorgverzekeraar bij ons neerlegt. Daarom werken wij contract vrij.

Contract vrij werken is niets nieuws
Er zijn altijd al therapeuten geweest die zelfstandig werken, zonder tussenkomst van een zorgverzekering. Sinds 2006 kent Nederland de Zorgverzekeringswet die het oude ziekenfonds en particuliere verzekeringsstelsel heeft vervangen. Het doel was om meer marktwerking te krijgen, om zo de kosten van de totale zorg te drukken. Hierdoor is veel “macht” bij zorgverzekeraars komen te liggen. Om de zorg betaalbaar te houden zijn verzekeraars selectief zorg gaan “inkopen”. Zorgverzekeraars stellen allerlei verschillende eisen, zoals op het gebied van praktijkinrichting, inventaris en beleidsvoering. Ook stellen zij het tarief vast dat de zorgverlener ontvangt. Steeds meer fysiotherapeuten, en ook andere zorgdisciplines, besluiten hun eigen weg in te slaan en zijn contract vrij gaan werken.


Fysiotherapie Ruinerwold voldoet aan al deze voorwaarden.

Wat is het verschil met en therapeut die wel een contract heeft?
Het grote verschil is dat u bij een contractvrije therapeut de factuur van uw behandeling eerst zelf moet betalen waarna u deze later bij uw zorgverzekeraar kunt indienen.

Kan ik de factuur wel declareren?
Ja, u kunt uw factuur bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt een deel of het gehele bedrag vergoed. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw zorgpolis.

Waarom naar een contractvrije therapeut gaan?
De belangrijkste reden is dat u zichzelf goed geholpen voelt. Vaak is hoe de factuur betaald wordt niet de belangrijkste vraag. Het gaat over kwaliteit van zorg, die een contract vrije therapeut duidelijk voorop heeft staan. Juist omdat de kosten bespreekbaar gemaakt worden, weten beide partijen goed welke afspraken er zijn over kosten en afbellen. Daarnaast zien wij dat patiënten bij een therapeut zonder contract zelf beter in herstelproces in de gaten houden.

Tot slot
Wij raden u aan om zelf goed na te gaan hoe u verzekerd bent en wat u eventueel vergoed krijgt. Hierdoor komt u niet voor verrassingen te staan. komt u er zelf niet uit, neem dan contact met ons op, we helpen u graag e.e.a. uit te zoeken.